Excom

Executive Committee

bar

Het Directiecomité staat in voor de ontwikkeling en implementatie van de strategie van de groep en levert kwaliteitsservice en toegevoegde waarde voor de projecten van de groep ten bate van de klanten, aandeelhouders en werknemers van de groep. Het Directiecomité is ook verantwoordelijk voor het verbeteren van de interactie en de samenwerking tussen de drie mondiale bedrijfslijnen van de groep en tussen de verschillende geografische markten waar de groep actief is.

 

Het Directiecomité van de groep is samengesteld als volgt:

 

 • Gilles Grapinet (Chief Executive Officer);
 • Marc-Henri Desportes (General Manager);
 • Christophe Duquenne (Chief Technical Officer and Chief Operation Officer);
 • Bruno Vaffier (Chief Financial Officer);
 • Wolf Kunisch (Chief Operation Officer and Deputy CEO for equensWorldline and Managing Director for Worldline Germany & CEE);
 • Olivier Stuckens (Managing Director for Mobility & e-Transactional Services);
 • Patrice Gry (Head of Human Resources);
 • Terry Lobel (Chief Sales Officer);
 • Tahar Garèche (General Counsel and Head of Legal & Compliance);
 • Vincent Roland (Managing Director for Merchant Services & Terminals);
 • Michael Steinbach (Chief Executive Officer equens Worldline).
bar
gilles-grapinet-160x160

Gilles Grapinet
Chief Executive Officer

Gilles Grapinet is afgestudeerd aan de Ecole Nationale d’Administration en is Inspecteur Général des Finances in Frankrijk. Hij was directeur informatiesystemen en strategie van de Franse Direction Générale des Impôts (belastingdienst) en directeur van het Copernic-programma, belast met de oprichting  van een ‘e-Taks’ afdeling voor het elektronisch indienen van belastingaangiftes en het betalen van belastingen. In 2003 en 2004 was hij economisch en financieel adviseur van de Franse eerste minister, en later, van 2004-2007, stafchef van twee ministers van Economie en Financiën. In 2007 werd hij lid van het directiecomité van de Franse bank Crédit Agricole SA, waar hij verantwoordelijk was voor de strategie, en later voor de afdeling systemen en betaaldiensten van de groep. Dhr. Grapinet trad in december 2008 in dienst van Atos. Momenteel is hij Senior Executive Vice President belast met Global Functions van de Atos Groep. In die hoedanigheid stond hij aan het hoofd van Global Sales en Marketing en van de afdeling Consulting en Technology Services en superviseerde hij de ontwikkeling van de activiteiten van de groep. Sinds juli 2013 is hij Chief Executive Officer van Worldline. Gilles Grapinet werd in 2011 gedecoreerd tot Chevalier de la Légion d’Honneur. 

marc-henri-desportes-160x160

Marc-Henri Desportes
General Manager

Marc-Henri Desportes is afgestudeerd aan de Ecole Polytechnique en de Ecole des Mines de Paris. Van 2000-2005 was hij adjunct-programmadirecteur van het Copernic-programma van het Franse ministerie van Financiën, waarna hij van 2005 tot 2006 verantwoordelijk was voor de auditcoördinatie bij BNP Paribas. Dhr. Desportes werd daarna Chief Information Officer bij BNL, het Italiaanse filiaal van BNP Paribas. Hij trad in 2009 in dienst van de Atos Groep als directeur van de Global Innovation Business Development & Strategy (GIBS) Global Business Line, waarna hij in juli 2011 directeur werd van de bedrijfseenheid High Technology Settlement Services and Specialized Activities. Dhr. Desportes werd lid van het directiecomité van Atos SE en in juli 2013 Senior Executive Vice President van Worldline. In 2014 werd hij aangesteld als General Manager van Worldline. 

michael-steinbach-160x160


Michael Steinbach
CEO equensWorldline

Michael Steinbach begon zijn carrière in betalingen bij GZB-Bank in Stuttgart, waar hij in 1985 opklom tot hoofd elektronische betalingen. Sindsdien stond hij aan het hoofd van steeds grotere en complexere betalingsafdelingen gevormd door fusies in de Duitse bankwereld. In 2003 kreeg hij een directeursfunctie bij de Duitse DZ BANK AG, waar hij aan het hoofd stond van het departement betalingen. Sinds juli 2003 is hij woordvoerder van de raad van bestuur van het Transaktionsinstitut für Zahlungsverkehrsdienstleistungen AG. Nadat hij adjunct-voorzitter van Equens werd in 2006, klom Michael Steinbach op tot de functie van voorzitter en in januari 2015 tot CEO van Equens. Dhr. Steinbach is lid van vele nationale en internationale betalingscomités, zetelt in de toezichtraad van Deutsche Bank Nederland NV en is voorzitter van de International Payments Framework Association (IPFA). In 2016 werd hij CEO van equensWorldline. 

christophe-duquenne-160x160

Christophe Duquenne
Chief Technical Officer and Chief Operation Officer

Christophe Duquenne is afgestudeerd aan de Ecole Centrale in Parijs. In 1987 trad hij in dienst van Atos, waar hij diverse managementfuncties heeft vervuld. Nadat hij gedurende zes jaar de leiding had over de activiteiten van de groep in Frankrijk, werd hij in juli 2011 lid van het mondiale directieteam. Dhr. Duquenne is lid van het directiecomité van Atos SE en werd in juli 2013 benoemd als CTO van Worldline. Hij was ook verantwoordelijk voor de Merchant Services & Terminals Global Business Line van Worldline, waarna hij in 2016 naast zijn functie als Chief Technical Officer werd aangesteld als Chief Operation Officer van de groep. 

vincent-roland-160x160


Vincent Roland
Managing Director for Merchant Services & Terminals

Vincent Roland studeerde elektrische en elektronische engineering en bezit verschillende diploma’s, waaronder een MBA. Hij studeerde aan verschillende scholen in Europa, zoals de KU Leuven, de Solvay Business School (België), de London School of Economics en de IMD Business School in Lausanne, Zwitserland, en heeft meer dan 12 jaar ervaring in de betalingssector. Dhr. Roland begon zijn carrière bij Alcatel, waar hij Vice President of Microelectronics werd. Daarna werd hij Senior Vice President voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika bij First Data, waarna hij CEO werd van Banksys, voordat het bedrijf werd overgenomen door Atos Worldline. Na twee jaar als Senior Vice President van Atos Worldline, trad hij in dienst van de Point groep als Senior Vice President voor nieuwe markten. Na de overname van Point door VeriFone, in 2011, werd hij General Manager en Vice President van alle bedrijven van VeriFone en Point in Frankrijk. In 2016 werd hij Managing Director van de Merchant Services & Terminals Global Business Line van Worldline. 

wolf-kunisch-160x160

Wolf Kunisch
Chief Operation Officer and Deputy CEO for equensWorldline and
Managing Director for Worldline Germany & CEE

Wolf Kunisch is afgestudeerd aan de Technische Universität Berlin en voltooide het MBA-programma van INSEAD. Hij begon zijn loopbaan als projectmanager bij Roland Berger Strategy Consultants in Stuttgart, Duitsland, en in Parijs. In 2000 trad hij in dienst van de Atos Groep en vervulde hij directiefuncties in innovatieve en internationale bedrijfsontwikkeling. Dhr. Kunisch is momenteel verantwoordelijk voor de Financial Processing & Software Licensing Global Business Line van Worldline en voor de Duitse en Oost-Europese geografische zones van de groep. Vanaf 2010 werd hij verantwoordelijk voor Worldline in Duitsland en vanaf 2013 in Oostenrijk. In 2016 werd hij zowel COO als adjunct-CEO voor equensWorldline. 

olivier-stuckens-160x160

 

Olivier Stuckens
Managing Director for Mobility & e-Transactional Services

Olivier Stuckens is afgestudeerd aan het Institut National Polytechnique de Grenoble en de Universiteit van Huddersfield in Engeland. Hij trad in 1992 in dienst van de Atos Groep en vervulde tot 2005 diverse directiefuncties op het gebied van media en bankzaken/financiën. Vanaf 1999 hadden zijn taken te maken met platforms voor transactiediensten voor grote internationale klanten. Hij hielp toen mee met de ontwikkeling van de activiteiten van Atos Worldline in de gezondheidssector en richtte het Santeos-consortium GIE op, dat hij ook leidde. Olivier Stuckens was vanaf 2006 directeur van de bedrijfseenheid Telecom, Utilities and Media in Frankrijk, waarna hij in 2013 werd aangesteld als hoofd van de Mobility & e-Transactional Services Global Business Line van Worldline.

  

Bruno Vaffier
Chief Financial Officer

Bruno Vaffier is afgestudeerd aan de Ecole Polytechnique en voltooide het MBA-programma  van INSEAD. Hij begon zijn loopbaan als beleggingsbankier bij JP Morgan en Merrill Lynch in Parijs en Londen, waar hij deelnam aan talrijke fusies en overnames en kapitaalmarkttransacties. In 2000 trad hij in dienst van de Atos Groep als stafchef voor de voorzitter van Atos Origin. Van 2003 tot 2006 was hij hoofd van de afdeling Internal Audit van de Atos Groep, waarna hij Director of Operations werd in Spanje. In die functie was hij verantwoordelijk voor MRT-klanten (Manufacturing, Retail, Transport) en voor de activiteiten van Worldline in Spanje. In 2009 werd Bruno Vaffier lid van de afdeling Innovation, Business Development and Strategy van Atos. Hij leidde deze afdeling van 2011 tot 2014, waarna hij CFO van Worldline werd.

  

tahar-gareche-160x160


Tahar Garèche
General Counsel and Head of Legal & Compliance

Tahar Garèche is afgestudeerd aan de Franse Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC) en het Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po). Hij bezit een diploma internationaal bedrijfsrecht van de Sorbonne (Parijs). Dhr. Garèche begon zijn loopbaan in 1999 in corporate banking bij Paribas (in Parijs en New York). Hij werd later aandelenanalist bij BNP Paribas, in Parijs, waar hij zich toelegde op de sector IT-diensten & Software in Europe. In 2006 begon hij als internationaal bedrijfsadvocaat te werken voor het advocatenbureau Debevoise & Plympton, waar hij negen jaar bleef en zich specialiseerde in de kapitaalmarkten, fusies en overnames en corporate governance. Tahar Garèche is sinds maart 2014 algemeen adviseur voor Worldline. 

patrice-gry-160x160

Patrice Gry
Head of Human Resources

Patrice Gry is afgestudeerd aan de Franse Ecole Nationale Supérieure de l’Aéronautique et de l’Espace. Hij begon zijn loopbaan als operationeel ingenieur bij Air France, waarna hij diverse HR-functies waarnam bij Air France. In 1991 trad hij in dienst van de Franse bank Crédit Agricole, waar hij directeur Executive Management and Training werd. Hij werkte 11 jaar als HR-directeur voor de groep JCDecaux (gespecialiseerd in openluchtreclame), waarna hij Assistant General Manager of Operations werd voor een filiaal. In 2008 werd hij HR-directeur voor de Darty groep, en in 2012 trad hij in dienst van de Bull groep, eveneens als HR-directeur. Bull werd in 2014 overgenomen door Atos en in september 2015 werd Patrice Gry HR-manager van Worldline, nadat hij had ingestaan voor de integratie van Bull in de Atos Groep. 

terry-lobel-160x160

Terry Lobel

Chief Sales Officer

Terry Lobel is afgestudeerd aan de Franse Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) en is houder van een masterdiploma in General Management van de IESE Business School. Van 1994 tot 1996 werkte hij voor Sun Microsystems, in het VK en in de VS. Daarna trad hij als manager in dienst van het managementconsultancybedrijf McKinsey in Parijs en New York. In 1991 verhuisde hij naar Spanje en werd hij Senior Consultant voor Arthur D. Little. In 2001 trad hij in dienst van Hewlett Packard als Account Service Manager voor belangrijke accounts en daarna werd hij in 2003 Sales Development Director van HP Iberia. Terry Lobel trad in oktober 2006 als vennoot in dienst van Atos Consulting en werd in 2010 aangesteld als manager van Hi-tech Transactional Services (HTTS) voor het Iberisch schiereiland. Na de afsplitsing van Worldline in 2013 werd hij CEO van het Spaanse filiaal van Worldline. In oktober 2014 werd hij aangesteld als Chief Sales Officer van Worldline.

 

 

About us

Back

Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie